SUNOCO

Úvod Úvod

Spoločnost SUNOCO je partnerom nie len zahraničných, ale i českých a slovenských pretekárov v mnohých odvetviach motoristického športu. SUNOCO a materská spoločnost Petronas sú dlhoročnými partnermi. Společnost Petronas má kompletné laboratorne zázemie v oblasti technológie olejov nie len pre automobilový priemysel. I vďaka tomu je hlavným partnerom Týmu Formula 1 – Mercedes. Všetky poznatky z vývoja olejov uplatňuje tiež SUNOCO pri príprave receptúr pre svoje motorové oleje. Vďaka tomuto spojeniu je SUNOCO stále špičkou v oblasti mazív pre automobily.